Tisk stránky
Akvarijní pomůcky Ladislav Grýgera , 142 00 Praha 4 , tel / fax 241 722 133
----------------------------------------------------------------
Dovoz KAREL RATAJ , syn a otec , 787 69 Šumperk

pH Pen SAGA

digitální vodotěsný měřič pH

Návod k obsluze

Hlavní technické údaje
Rozsah měření pH  0 až 14      
(elektrická část: 0 až 14)
Nejmenší měřitelná změna pH
0,1
Přesnost měření při teplotě
25°C po kalibraci

+/-  0,1 pH
Napájecí napětí  
 4 baterie LR44 /4x1,5V
Dodávaná elektroda / PE - 05R/
obj kód RATAJ 1142
Rozměry přístroje
170 x 35 x 35 mm
Provozní teplota
0 až 50 °C
Předpokládaná životnost elektrody
6 až 8 měsíců

Návod k použití

1. Všeobecný popis

Digitální pH-metr ve vodotěsném provedení / krytí IP67 / s vyměnitelnou vestavěnou pH elektrodou s velkým zobrazovačem LCD s dvoubodovou kalibrací. Nastavovací prvky jsou umístěny pod krytem baterií .
Velmi výhodná je možnost výměny pH elektrody.2. Elektrické zapojení

Přístroj je napájen ze 4 kusů baterií 1,5 V typu LR44 . Potenciál měřicí sondy je přiváděn na vstup operačního zesilovače . Pomocí proměnných odporů jsou nastaveny napěťové poměry tak , aby výstupní signál byl přímo úměrný hodnotě pH . Signál je zpracován a následně zobrazen LCD třiapůlmístným zobrazovačem . Jestliže zapomeneme pH metr vypnout , automaticky se vypne po cca 30 minutách .

3. Příprava elektrody před prvním měřením

Dodávaná elektroda je naplněná a stačí ji před měřením namočit na několik desítek minut do destilované vody nebo do pufru pH 7 .
Měřicí elektroda poskytuje správné údaje pouze tehdy , když má zcela čistý povrch velmi křehké koncové baničky z měrného skla . Je třeba zajistit čistotu povrchu občasným otřením vatou , namočenou ve vodě nebo podle povahy znečištění krátkodobým ponořením do organických rozpouštědel , zředěné chromsírové směsi nebo do minerálních kyselin. Po očištění , zejména organickými rozpouštědly ( velmi dobře vyhovuje čistý aceton ) a jinými dehydratačními činidly je třeba máčet elektrodu několik hodin v destilované nebo demineralizované vodě.
Dbejte pokynů , uvedených v návodu k elektrodě !
POZOR ! pH elektroda je velmi citlivá na mechanické namáhání , její zničení je velmi snadné . Pokud nemáte zkušenosti s jejím čištěním , oplachujte elektrodu pouze v destilované vodě !
Po ukončení každého měření je třeba elektrodu dobře opláchnout a přechovávat v destilované vodě nebo v neutrálním standardním roztoku . K elektrodě je přiložen návod , řídíme se striktně tímto návodem , hlavně při dlouhodobém uchovávání . Elektroda se vždy skladuje namočená , způsob skladování má významný vliv na její životnost ! Při delším nepoužívání přístroje doporučuje výrobce skladovat pH elektrodu v 3M roztoku KCL . To významně prodlouží životnost elektrody .Samozřejmě , že pokud elektrodu potřebujeme opět používat , je třeba ji opět několik desítek minut máčet v destilované vodě .

4. Příprava přístroje před měřením

Do přístroje vložíme 4 baterie 1,5 V / pod víčkem 4 krytu baterií přístroje / . Přístroj zapneme vypínačem 1 , který je umístěn pod zobrazovačem .Měřicí elektrodu ponoříme do standardního roztoku ( pufru ) pH 7 a kalibračním prvkem pod krytem 4 označeným pH7 ( posuv ) nastavíme na zobrazovači údaj 7,00 Poté elektrodu opláchneme v destilované vodě , ponoříme do pufru pH 4 a prvkem označeným pH4 ( nastavení ) nastavíme údaj 4,00 a postup zopakujeme do úplného souhlasu obou údajů.

POZOR: Pokud elektrodu dokonale neoplachujeme při přechodu z jednoho pufru do druhého , dojde ke znehodnocení pufrů .

Po zkalibrování přístroje dobře upevníme víčko 4 , tak , aby do přístroje nemohla vniknout voda .
Pufrování ( kalibrace ) před měřením je nutné z podstaty pH elektrody / otevřený systém / a pokud najdete v nabídce pH-metr s pH elektrodou , která nepotřebuje kalibraci , buďte velmi obezřetní . Kovové suché elektrody existují , ale jsou zcela nevhodné pro akvaristiku./

5. Měření

Elektrodu ponoříme do zkoumaného roztoku a jemně zamícháme v měřeném roztoku a po ustálení ( v roztoku s nízkou vodivostí až několik sekund ) odečteme údaj pH .
Pokud údaj kolísá , doporučujeme vypnout vnitřní elektrická zařízení v akváriu , mohou být zdrojem rušení . Pokud při měření držíme pH metr v ruce , musíme vzhledem k citlivosti měřicí elektrody na statický náboj omezit veškeré pohyby.

Pro vyloučení vnějších vlivů na výsledek měření ( změna teploty , atmosferického tlaku , vlhkosti , nekvalitní baterie , ... ) doporučujeme před každou sérií měření kontrolní nastavení přístroje pomocí pufrů . Kalibraci doporučuje výrobce provádět nejméně 1 x za dva týdny .

6. Některé chyby při měření a jejich příčiny

Značně rychlé kolísání údaje - parazitní elektrický proud . Vypnout vnitřní elektrické spotřebiče .

Poměrně rychlý pokles nebo růst zobrazovaného údaje - nekvalitní baterie , nebo vlhkost v přístroji .

Při poklesu napětí baterie se může snížit kontrast zobrazovače - je třeba vyměnit baterii .

Zobrazí se údaj-1 nebo +1 - odpojená nebo poškozená pH-elektroda.Podaří-li se nastavit údaj pH 7 a nelze nastavit pH 4 , je s vysokou pravděpodobností poškozená pH-elektroda .

Přístroj reaguje pomalu a chybně - zasolená nebo zařasená elektroda . Řasy a jiné nečistoty odstraníme máčením skleněné baničky elektrody střídavě v roztoku 10% fosforečnanu sodného (Na3PO4) a v 10% kyselině chlorovodíkové podle potřeby i několik hodin až dní. Po skončení očisty máčíme elektrodu alespoň 24 hodin v destilované nebo demineralizované vodě , kterou několikrát vyměníme za čistou . Při údržbě elektrody dodržujte postup , uvedený v návodu k elektrodě .

7. Skladování přístroje

Přístroj skladujeme v suchém neagresivním prostředí , nejlépe mimo pěstírnu . Pokud dojde ke zvlhnutí přístroje , vysoušíme přirozenou cestou , nepoužíváme fen a pod. Při dlouhodobém ponechání v příliš vlhkém prostředí hrozí vytvoření vnitřních vrstev plísní , které i po vysušení vľdy rychle nasávají vlhkost a mohou ovlivňovat měřený údaj .

Měřicí sonda se po prvním namočení skladuje vždy namočená , nejlépe v uchovávacím roztoku . Pokud elektroda vyschne , většinou je již nepoužitelná !

ZÁRUKA

Záruka po dobu 24 měsíců se poskytuje na funkční vady výrobku . Nevztahuje se na mechanické poškození a na vady způsobené politím kapalinou nebo potopením .
Záruční podmínky na pH-elektrodu jsou uvedeny v návodu , přiloženém k elektrodě . ( 24 měsíců na skryté a mechanické vady / nezpůsobené obsluhou / , 6 měsíců na správnost funkce . )
   
   
   
Datum prodeje:                                                             Razítko prodejce:
   
   
   
SERVISNÍ ZÁZNAMY: