OSVĚTLENÍ
LED osvětlení rychle vytlačují dosud používané typy osvětlovacích těles . Je dosahováno podstatné snížení odběru elektrické energie a prodloužení životnosti ! Podstatně se snižuje růst řas vzhledem k absenci UV záření !
AKVAPO     26